veilig sporten


Veilig sporten binnen onze vereniging.

Het bestuur van HBC Gymnastics vindt het belangrijk dat iedereen die komt sporten, het fijn vindt op de club en met veel plezier sport. Veilig sporten, ook een motto van onze bond de KNGU.

 

Wat betekend dat binnen onze vereniging?
Respectvol met elkaar omgaan, geen agressie en er wordt niet gepest in de kleedkamers, tijdens trainingen en/of wedstrijden. Ook dat er geen vervelende opmerkingen over je lijf gemaakt worden of dat iemand aan je zit als jij dat niet wilt.
Bij HBC Gymnastics zijn afspraken gemaakt hoe iedereen (trainers, begeleiders e.d.) zich horen te gedragen. Alle leiding binnen HBC Gymnastics zijn in het bezit van een VOG verklaring.

 

Waarom een vertrouwens-contactpersoon?
Iedereen bij HBC Gymnastics moet zich aan die regels houden. Trainers, begeleiders, ouders en je sportvrienden en sportvriendinnen.
Het Bestuur is verantwoordelijk voor dat veilige sportklimaat en heeft daarom o.a. een Vertrouwens Contactpersoon (VCP) aangesteld die je kunt aanspreken als er dingen gebeuren tijdens het sporten waar je last van hebt en waardoor je je onveilig voelt. Bij HBC Gymnastics is dat Ans Burgers. Je kunt haar bereiken per mail abuhe43@hotmail.nl of telefonisch op  06-25264325

 

Wat heb je aan ons?
Iedereen kan een beroep op de vertrouwenscontactpersoon doen voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en/of aangiften van agressie, pesten en seksuele intimidatie. Het aanspreekpunt voor heel HBC Gymnastics om mee in gesprek te gaan.
Omdat het bestuur op de hoogte moet zijn van wat binnen de vereniging gebeurt, wordt er van deze gesprekken een anoniem verslag gemaakt. Wanneer de veiligheid van leden in gevaar komt, dan zullen er namen genoemd worden.
Om deze functie goed te kunnen vervullen heeft Ans de opleiding “ Vertrouwens Contactpersoon” van NOC/NSF gevolgd.