kleding voorschriften


HBC Gymnastics streeft naar een eenduidig herkenbare en professionele uitstraling van onze leden tijdens de trainingen, wedstrijden en andere gelegenheden. Daarom gelden de volgende kledingvoorschriften:

 

Meisjes die recreatief turnen dragen het HBC Gymnastics turnpakje en desgewenst een bijpassend zwart broekje. Dit turnpakje is voor ca € 44 te koop bij Sport 2000, Binnenweg 203-205 te Heemstede.

Voor de overige lessen/trainingen gelden geen kledingvoorschriften anders dan dat er sprake moet zijn van gepaste kleding, zulks ter beoordeling door de sportleiding.

 

 


Meisjes die wedstrijd turnen zijn tijdens de trainingen vrij in de keuze van het turnpakje dat wordt gedragen. Tijdens wedstrijden wordt het HBC Gymnastics wedstrijdpakje gedragen. Dit pakje is voor ca €69,95 te koop bij Kringelsport, Drususstraat 30 te Haarlem.

De sportleiding kan, in overleg met de ouders/verzorgers van de meisjes van de wedstrijdploeg, besluiten tot een andere invulling van het wedstrijdpakje.

HBC Gymnastics draagt zorg voor uniforme (presentatie) trainingspakken ten behoeve van de wedstrijdploeg.