contributie


Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 1 juli van ieder jaar.

HBC streeft ernaar om 34 lessen aan te bieden per lesuur.

 

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 juni 2023 te geschieden. Mocht u willen opzeggen voor het volgende seizoen, dan dient dit te gebeuren voor 1 juni. Na deze datum wordt een boete in rekening gebracht, wegens administratie en bondscontributie kosten. Opzegging dient altijd schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie: ledenadministratie@hbcgymnastics.nl

 

Contributie seizoen 2022-2023

Contributie is inclusief de bondscontributie KNGU ad €25,- per jaar.
Inschrijfgeld bedraagt €10,-.

Indien men later in het seizoen instroomt, wordt de contributie evenredig berekend afgerond naar gehele maanden.

 

Les Contributie
Ouder- en kindgym  € 130,- per 17 weken
Jeugd t/m 16 jaar € 165,- per jaar 
Volwassenen € 175,- per jaar  
Extra turngroep di en Jumples € 175,- per jaar     
1e extra les € 170,- per jaar  
2e extra les € 150,- per jaar  
3e extra les € 140,- per jaar  
4e extra les € 130,- per jaar  
5e extra les € 120,- per jaar  
6e extra les € 100,- per jaar  
Extra kosten wedstrijdgroep* € 160,- per jaar  

 

Opzeggen lidmaatschap recreatie

Indien men later dan 1 juni opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch met één seizoen (jaar) verlengd. Wij hanteren de volgende regeling voor late opzegging:

• Opzeggen vóór 1 juni zonder kosten

• Opzeggen na 1 juni tot en met 31 augustus: 50 euro

• Opzeggen na 1 september: 80 euro

 

Opzeggen lidmaatschap wedstrijdgroep

De regeling voor het opzeggen van het lidmaatschap is bij de wedstrijdgroep afwijkend ten opzichte van de afdeling recreatie.

De regeling voor de wedstrijdgroep is als volgt:

• Opzeggen vóór 1 juni zonder kosten

• Opzeggen na 1 juni tot en met 30 juni: 50 euro

• Opzeggen na 1 juli tot en met 31 augustus: 200 euro

• Opzeggen na 1 september: Half jaar contributie

Uiteraard blijft de mogelijkheid om het lidmaatschap op een later tijdstip weer te hervatten.

Wel is dan opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.

 

* Onder extra kosten wedstrijdgroep vallen de volgende kosten:

- ca. 8 trainingen per jaar in een turnhal van 2 uur

- Inschrijfgelden voor alle wedstrijden

- Kosten voor juryleden en begeleiding op wedstrijden

 

De volgende kosten vallen hier niet onder en worden apart betaald:

- Turnweekend

- Turnkleding en accessoires