contributie


Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 1 juli van ieder jaar via automatische incasso.

HBC streeft ernaar om 34 lessen aan te bieden per lesuur.

 

Contributie seizoen 2024-2025

Contributie is inclusief de bondscontributie KNGU ad €25,- per jaar.
Inschrijfgeld bedraagt €10,-.

Indien men later in het seizoen instroomt, wordt de contributie evenredig berekend afgerond naar gehele maanden.

 

Jeugdlessen

 

Contributie

per seizoen

 

Aantal lessen

per seizoen

Minuten les

per week

Start seizoen

 

Ouder- en kindgym € 140,- 17 45 minuten september  en  januari
Kleutergym € 175,- 34 45 minuten september
Turnen en Jumpen € 175,-  ** 34 60 minuten september
Extra turnen dinsdag € 250,-  34 90 minuten september
Wedstrijdturnen di en do € 650,-  ** 36 240 minuten september

Wedstrijdturnen za

en extra kosten

€ 175,-

 

10

 

120 minuten

(10x per jaar)

september

 

         

Volwassenlessen

 

Contributie

per seizoen

 

Aantal lessen

per seizoen

Minuten les

per week

Start seizoen

 

Bootcamp € 185,-  ** 34 60 minuten september
Conditietraining € 185,-  ** 34 60 minuten september
Conditie gym € 185,-  ** 34 60 minuten september
 Body fit surprise € 185,-  ** 34 60 minuten  september

** Staffelkorting

Voor deze lessen geldt de volgende staffelkorting als één lid meerdere uren per week sport bij HBC Gymnastics:

 

‘jeugd’ lessen, uren per week:

- 2 uur (120 min) = € 342 per seizoen

- 3 uur (180 min) = € 500 per seizoen

- 4 uur (240 min) = € 650 per seizoen

- 5 uur (300 min) = € 791 per seizoen

- 6 uur (360 min) = € 924 per seizoen

 

‘volwassenen’ lessen, uren per week:

- 2 uur (120 min) = € 361 per seizoen

- 3 uur (180 min) = € 528 per seizoen

- 4 uur (240 min) = € 687 per seizoen

 

Administratiekosten bij geen automatische incasso

De genoemde bedragen zijn van toepassing bij automatische incasso, die bij de eerste incasso-opdracht wordt voldaan. Bij het ontbreken van een machtiging voor automatische incasso of bij stornering van de automatische incasso (door de bank of door de rekeninghouder) wordt de contributie verhoogd met € 5,00 administratiekosten.

 

Betaaltermijnen

De contributie dient aan het begin van het seizoen in één termijn te worden voldaan. Voor de meeste leden gebeurt dit via automatische incasso (afschrijving vindt plaats ca. 1 week na ontvangst van de factuur). Bij handmatige betaling dient de factuur binnen twee weken na ontvangst van de factuur te zijn voldaan.

Uitzondering wedstrijdturnen: Voor het wedstrijdturnen wordt de contributie automatisch in twee gelijke termijnen geïncasseerd (50% in september, 50% rond eind januari).

Uitzondering op aanvraag: Leden die de wens hebben om de contributie in termijnen te betalen, kunnen een verzoek hiertoe via e-mail indienen bij de penningmeester van het bestuur: penningmeester@hbcgymnastics.nl.

 

Overige activiteiten

Voor sommige activiteiten van de vereniging - die buiten de reguliere lessen worden georganiseerd - kan worden ingeschreven tegen betaling van een vooraf aangegeven eigen bijdrage.

 

Wanneer een machtiging voor automatische incasso is afgegeven, wordt na inschrijving voor dergelijke activiteiten deze eigen bijdrage ook via automatische incasso afgeschreven.

 

Opzeggen lidmaatschap

Opzegging van het lidmaatschap is uitsluitend mogelijk tegen einde van het seizoen, waarbij een opzegtermijn van drie maanden van toepassing is. Dit betekent dat de opzegging voor het volgende seizoen uiterlijk per 1 juni van het lopende seizoen per e-mail moet worden doorgegeven aan de ledenadministratie: ledenadministratie@hbcgymnastics.nl.

 

Opzegkosten bij te late opzegging (tussen 2 juni en 1 september)

Bij te late opzegging, tussen 2 juni en 1 september, wordt € 20,00 opzegkosten in rekening gebracht. Deze dienen onder meer ter dekking van de doorlopende kosten (o.a. KNGU-lidmaatschap).

 

Volledige contributie bij ontbreken opzegging

Vanaf de start van het nieuwe seizoen - per 1 september - is opzegging van het lidmaatschap niet meer mogelijk! Vanaf 1 september is de volledige contributie (voor 1 lesuur per week) voor het nieuwe seizoen verschuldigd.

 

Opzeggen van de lessen Ouder & Kind gym (per half jaar) moet gebeuren voor 1 juni (voor lessen per 1 september) en voor 15 december (lessen starten per medio januari).