contributie


Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 1 juli van ieder jaar.

Inschrijfformulier is verkrijgbaar op de les.

 

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 juni 2022 te geschieden. Mocht u willen opzeggen voor het volgende seizoen, dan dient dit te gebeuren voor 1 juni. Na deze datum wordt een boete bedrag van 25 euro in rekening gebracht, wegens administratie en bondscontributie kosten. Opzegging dient altijd schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie: ledenadministratie@hbcgymnastics.nl

 

Contributie seizoen 2021-2022

Contributie is inclusief de bondscontributie KNGU ad €24,- per jaar.
Inschrijfgeld bedraagt €10,-.

 

Les Contributie
Ouder en kindgym * € 125,- per 17 weken
   
Jeugd  t/m 16 jaar € 160,- per jaar            
Extra trainen € 170,- per jaar           
Volwassenen € 170,- per jaar           
Wedstrijdturnen op aanvraag

 

Voor nieuwe leden die later in het seizoen instromen geld onderstaande staffel voor de contributie van het eerste jaar

De startmaand is bepalend voor de hoogte van de contributie.

 

Startmaand   Jeugd   Volwassen Ouder en kind
           
september   € 160,-   € 170,- € 125,-
oktober   € 144,-   € 153,-  € 94,-
november   € 128,-   € 136,-  € 63,-
december   € 112,-   € 119,-  € 31,-
januari   € 96,-   € 102,- € 125,-
februari   € 80,-   € 85,- € 94,- 
maart   € 64,-   € 68,-  € 63,- 
april   €48,-   € 51,-  € 31,-
mei   € 32,-   € 34,-  € 20,-
juni   €16,-   € 17,-