contributie


Lidmaatschap

Het verenigingsjaar loopt van 1 september t/m 1 juli van ieder jaar.

Inschrijfformulier is verkrijgbaar op de les.

 

Opzegging van het lidmaatschap dient uiterlijk 1 juni 2022 te geschieden. Mocht u willen opzeggen voor het volgende seizoen, dan dient dit te gebeuren voor 1 juni. Na deze datum wordt een boete in rekening gebracht, wegens administratie en bondscontributie kosten. Opzegging dient altijd schriftelijk of per e-mail te worden gedaan bij de ledenadministratie: ledenadministratie@hbcgymnastics.nl

 

Contributie seizoen 2021-2022

Contributie is inclusief de bondscontributie KNGU ad €24,- per jaar.
Inschrijfgeld bedraagt €10,-.

 

Les Contributie
Ouder en kindgym * € 125,- per 17 weken
   
Jeugd  t/m 16 jaar € 160,- per jaar            
Extra trainen € 170,- per jaar           
Volwassenen € 170,- per jaar           
Wedstrijdturnen op aanvraag

 

Voor nieuwe leden die later in het seizoen instromen geld onderstaande staffel voor de contributie van het eerste jaar

De startmaand is bepalend voor de hoogte van de contributie.

 

Startmaand   Jeugd   Volwassen Ouder en kind
           
september   € 160,-   € 170,- € 125,-
oktober   € 144,-   € 153,-  € 94,-
november   € 128,-   € 136,-  € 63,-
december   € 112,-   € 119,-  € 31,-
januari   € 96,-   € 102,- € 125,-
februari   € 80,-   € 85,- € 94,- 
maart   € 64,-   € 68,-  € 63,- 
april   € 48,-   € 51,-  € 31,-
mei   € 32,-   € 34,-  € 20,-
juni   € 16,-   € 17,-  
                                                                                                                       

Opzeggen lidmaatschap recreatie
Indien men later dan 1 juni opzegt, wordt het lidmaatschap automatisch met één seizoen (jaar) verlengd. Wij hanteren de volgende regeling voor late opzegging:

Opzeggen vóór 1 juni
zonder kosten
Opzeggen na 1 juni tot en met 31 augustus:
50 euro
Opzeggen na 1 september:
80 euro

 

Opzeggen lidmaatschap wedstrijdgroep
De regeling voor het opzeggen van het lidmaatschap is bij de wedstrijdgroep afwijkend ten opzichte van de afdeling recreatie.

De regeling voor de wedstrijdgroep is als volgt:

Opzeggen vóór 1 juni Zonder kosten
Opzeggen na 1 juni tot en met 30 juni: 50 euro
Opzeggen na 1 juli tot en met 31 augustus: 200 euro
Opzeggen na 1 september: Half jaar contributie


Uiteraard blijft de mogelijkheid om het lidmaatschap op een later tijdstip weer te hervatten.
Wel is dan opnieuw inschrijfgeld verschuldigd.